Nieuwe hoofd P&O Theater Rotterdam

(32 tot 38 uur per week)

“Theater Rotterdam produceert en programmeert theater op het snijpunt van verschillende genres en disciplines. Op die manier geven wij uitdrukking aan de maatschappelijke onderwerpen en artistieke ontwikkelingen van deze tijd. Onze voorstellingen worden gemaakt voor podia en locaties in Rotterdam en reizen zowel nationaal als internationaal. Per jaar bereikt Theater Rotterdam ruim 300.000 bezoekers in stad en land. Dit realiseren wij met de inzet van ruim 150 medewerkers. We zijn een van de grotere theaterinstellingen van Nederland.”

Bijdragen aan de organisatieontwikkeling van Theater Rotterdam 


Theater Rotterdam staat aan de vooravond van de nieuwe beleidsperiode 2021-2024. Ons nieuwe meerjarenbeleidsplan geeft focus en richting voor de toekomst. Om met kracht en vertrouwen de nieuwe planperiode in te gaan, werken we aan de doorontwikkeling van onze organisatie. Jouw bijdrage hierin als hoofd P&O is voor ons erg belangrijk. Onderwerpen als diversiteit en inclusie, een compactere organisatiestructuur, leiderschap, strategische personeelsplanning, digitalisering en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers staan op de strategische agenda.

Veelvormig Theater Rotterdam
Het succes van onze organisatie staat of valt met de kwaliteit van onze medewerkers en de ideeën die zij hebben. Verrassende inzichten en innovatieve oplossingen komen bij Theater Rotterdam voort uit een samenspel van culturen, kennis en ervaring. Wij bieden gelijke kansen voor iedereen en willen een open organisatie zijn waar mensen zich prettig en veilig voelen. Wij geloven in de kracht en de veelvormigheid van het theater, dat nieuwe verhalen kan vertellen, andere perspectieven biedt, dialoog voortbrengt en ongehoorde stemmen kan laten klinken. Bij Theater Rotterdam komt dit tot uiting in onze artistieke producties, programmering, publiek én in ons personeel.

Takenpakket hoofd P&O

Je geeft leiding aan een klein team. Met jouw visie en kennis over arbeidsvoorwaarden, wet- en regelgeving, organisatie- en/of verandermanagement lever je een bijdrage aan de ontwikkeling en realisatie van een strategisch personeelsbeleid. Je bent sparringpartner van directie en management. Je levert stuur- en managementrapportages vanuit het digitale personeelsinformatiesysteem (AFAS). Daarnaast vertegenwoordig je Theater Rotterdam in de brancheorganisaties en lever je een bijdrage aan de ontwikkelingen op personeelsgebied in de sector. Samen met je team zorg je voor coördinatie en uitvoering van alle voorkomende werkzaamheden.


Jouw profiel

  • Vanuit jouw strategisch inzicht lever je een bijdrage aan de organisatieontwikkeling en herinrichting van de organisatie en de verdere professionalisering.
  • Je kan hierbij oog houden voor de grotere belangen en lange termijn perspectieven, maar ook voor de dagelijkse praktijk en bijbehorende dynamiek.
  • Het is belangrijk dat je kennis en ervaring hebt met reorganisaties, cao-onderhandelingen, medezeggenschap en de daaruit voortkomende werkzaamheden voor het team waar je leiding aan geeft.
  • Je kunt goed luisteren en samenwerken, maar ook voorstellen ontwikkelen, schrijven en mondeling over het voetlicht brengen.
  • Je bent een ervaren hoofd P&O met relevante leidinggevende werkervaring.


Salaris
Je functie is gewaardeerd in schaal 10 van de cao toneel en dans. Het maandsalaris is minimaal 3.748 euro en maximaal 5.086 euro bij 38 uur. We bieden diverse secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals de mogelijkheid tot flexibel werken, ouderschapsverlof en scholingsmogelijkheden.

Informatie
Voor vragen over de vacature en de functie kan je terecht Sara Rensema van afdeling P&O. Zij is bereikbaar op sara.rensema@theaterrotterdam.nl.

Solliciteren
Je interesse kan je kenbaar maken tot en met 19 april 2020. In verband met de gevolgen van het coronavirus nemen we passende maatregelen voor als je wordt geselecteerd voor een gesprek. 

Heel veel succes namens team #theaterinclusief