Om te beginnen: Wie is je vader en wie is je moeder?

Mijn vader kwam als gastarbieder naar Nederland en leerde mijn moeder hier kennen via zijn collega in de fabriek. Dit is bijzonder want meestal leerden mensen elkaar kennen in land van herkomst en kwamen ze later naar Nederland in het kader van gezinshereniging. Mijn vader heeft me altijd meegegeven om hard te werken en te gaan ondernemen. Mijn moeder had 9 dochters en was huisvrouw. Het leuke is dat mijn moeder altijd mijn sparringpartner geweest is, zowel zakelijk als privé. Mijn kracht en doorzettingsvermogen heb ik van haar. De ondernemingsgeest heb ik van mijn vader.

Het ondernemen zit inderdaad in je. Je hebt nu je eigen bedrijf Diversity Recruitment. Waarom ben je dit gestart?

Ik ben ruim 7 jaar geleden Diversity Recruitment begonnen met als doel meer diversiteit op de arbeidsmarkt te stimuleren. Ik merkte bij mijn vorige baan dat diversiteit vaak niet goed was geïmplementeerd, vooral niet op management-niveau. Op dit niveau was het werknemersbestand vaak homogeen. Ik vroeg me altijd af hoe dit nu mogelijk kon zijn. Ik ken veel mensen met een cultureel diverse achtergrond die hoogopgeleid zijn, maar ik zie ze niet terug in deze banen. Zelf heb ik dit ook ervaren. Ik was destijds vestigingsmanager en ik wilde doorgroeien maar ik liep tegen een glazen plafond aan. 7 jaar geleden dacht ik: wat ik in deze baan kan, kan ik zelf ook! Dus ben ik begonnen met mijn bedrijf Diversity Recruitment, waarbij mijn missie is om meer kansgelijkheid voor verschillende groepen in de samenleving te realiseren.

Je houdt je nu al een aantal jaar bezig met headhunting. Wat maakt jouw aanpak zo succesvol?

Ik ben nu al zo’n 15 jaar bezig met werving en selectie. Wat ons succesvol maakt, is dat wij naast het werven en verbinden van divers talent en organisaties, ook een groot netwerk hebben met veel divers talent. Wij trainen selecteurs in de organisaties die bij ons aankloppen en wij implementeren incusieve wervings- en selectieprocessen. Deze zijn noodzakelijk in het traject, omdat een goede vacaturetekst alleen niet garandeert dat je organisatie diverser zal worden. Je hebt ook een goed ingelichte en getrainde selectiecommissie nodig om de diversiteit in je bedrijf ook daadwerkelijk te kunnen uitbreiden. Wij begeleiden organisaties hier in. Onze aanpak hierbij is succesvol omdat we inclusieve tools aanbieden die de organisaties direct in de praktijk kunnen brengen om zo voor verandering te zorgen. Daarnaast is ons doel om kennis over te dragen. Organisaties gaan dus met een duurzame manier met ons in zee, zodat ze na onze begeleiding ook zelf verder kunnen met de door ons aangereikte tools en kennis.

Hoe belangrijk is het voor een organisatie om een divers medewerkersbestand te hebben?

Het is voor organisaties erg belangrijk om hun medewerkersbestand divers in te vullen. Niet alleen vanuit moreel perspectief, maar het draagt daadwerkelijk bij aan innovatie. Voor de culturele sector is het bereiken van brede doelgroepen een cruciale factor. Je wilt de maatschappij kunnen reflecteren en tegelijkertijd is het ook een businesscase omdat deze doelgroepen ook geld in het laatje brengen.

Onlangs heb ik een traject begeleid bij het Nationaal Archief in Den Haag. Dit was een erg geslaagd project. Op dit moment ben ik bezig met een traject bij theatermakers Het Filliaal in Utrecht en Toneelgroep Oostpool (een van jullie partners) heb ik begeleid bij het vinden van een nieuw bestuurslid.

Heb je nog een gouden tip voor organisaties die nú willen beginnen?

‘Just do it’! Het is een kwestie van gewoon doen.

Zorg ervoor dat de gesprekken die je hierover hebt gevoerd en de plannen die je hebt opgesteld niet bij een abstract idee blijven. Begin dus met de uitvoering. Als je vaker mensen met een inclusieve achtergrond  gaat inhuren, wordt ook het interne proces makkelijker. Een goed begin is dus het halve werk. Als je wilt beginnen, is de eerste stap natuurlijk een vacature uitzetten. Je kunt hierin het criterium ‘inclusief vermogen’ meenemen. Dit betekent dat als je meer diversiteit wilt aantrekken, dat je in je vacaturetekst kunt opnemen dat iemand ervaring en affinitieit moet hebben met diverse doelgroepen in de maatschappij. Dan ga je mensen aannemen die voldoen aan dit profiel. Natuurlijk draait het bij het aannemen van een nieuwe werknemer altijd om de kwaliteiten waarover deze persoon beschikt en niet over de culturele achtergrond van deze persoon. Maar het medewerkersbestand van je bedrijf moet in balans zijn. Je moet aansluiting hebben of vinden bij actuele, maatschappelijke ontwikkelingen. Als je dit binnenhaalt heb je een mooie complementair team.

Hoe kan een culturele instelling jullie vinden?

Je kunt ons vinden via de website www.diversityrecruitment.nl. Daar vind je ook ons telefoonnummer. Als je belt, dan maak ik graag een kennismakingsafspraak met je.